Styrelse år 2023

Linnea - Smålands landskapsblommaÅlderman Lars-Olof Johansson 070-6594264
Vice ålderman: Lena Orraryd
Skattmästare: Bengt Imberg
Gillesskrivare: Karin Byfalk
Överstemunskänk: Roland Byfalk 070-8882649
Suppleanter:
Lennart Johansson 070-5269700,  
Hans Norén
Revisorer;
Lars-Göran Arvidsson, Leif Casimir
Revisorsuppleant:
Inge Nilsson

Valberedning:

Vakant

Arkivarie

Carl-Erik Kuylenstierna

Smålands Gilles Bankgiro: 860-5594 .

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)