Smålands Gille i Norrköping

Linnea - Smålands landskapsblommaEtt gemensamt drag för oss smålänningar är att vi älskar
vårt landskap och känner en stark dragning till vår
småländska hembygd. Samhörighetskänslan är därför
smålänningar emellan speciellt utpräglad och ett möte
med landsmän i förskingringen blir som att träffa kära anförvanter.
Gillets uppgift är att verka för gemenskap och goda relationer
mellan småländska söner och döttrar och att stärka banden och
kontakten med födelse och hembygden i Småland samt att förnya
och fördjupa kunskapen om Småland, de småländska sederna och
kulturlivet.

Smålands Gille i Norrköping bildades 1919 av 41 smålänningar på
Standard Hotell och räknar nu ca 160 medlemmar från Norrköping
med omnejd, som tillvaratar de småländska intressena i regionen.
Vid det konstituerande sammanträdet den 12 mars 1919, Gillets
egentliga födelsedag, valdes följande styrelse: Ålderman
komminister Gottfrid Eklund, V. ålderman doktor Gustav Niklasson,
gillesskrivare läroverksadjunkten Sven Linell, skattmästare
grosshandlare Josef Samuelsson, överstemunskänk tandläkare
Julius Svanberg, bisittare fru Ragnhild Engström, grosshandlare
Levi Carlsson, apotekare Carl Lennhoff och grosshandlare
Ernst Svensson, ersättare fru Tora Joachimson, v. häradshövding
Ernst Wallin och järnhandlare Oscar Söderström. Under årens lopp
har givetvis åtskilliga förändringar ägt rum. Till förste ålderman
valdes komminister Gottfrid Eklund som sedan i tur och ordning
efterträddes av doktor Gustaf Niklasson, apotekare Carl Lennhoff,
doktor Olof Ohlsson osv. Fru Ragnhild Engström var första kvinnliga
medlemmen i styrelsen och många välkända namn figurerade i
styrelsen genom åren.

Med syftet att stärka gemenskapen anordnar Gillet under sitt
verksamhetsår minst två sammanskomster, varav den ena i samband
med årsmötet i mars och den andra på höstkanten, då vi oftast
inbjuder någon intressant gäst, som underhåller med sina kunskaper
eller talanger. En årlig bussutflykt brukar genomföras i
augusti-september, oftast med anknytning till Småland. Av tradition
görs ofta ett kyrkobesök i advent med efterföljande kaffe och ostkaka.
I Smålands Gille finner du inte bara infödda smålänningar utan även
deras respektive make, maka och barn samt annan person som har haft
någon form av småländsk föränkring och som känner gemenskap med
Småland. Med glädje ”adopteras” dessa Småländska vänner i vårt Gille.
Förnyelse är väsentlig i alla sammanslutningar och Smålands Gille
utgör härvidlag inte något undantag. Endast genom att nya och gärna
unga medlemmar med fräscha idéer och initiativ tillförs Gillet,
kan föreningens fortbestånd garanteras. Genom aktiva och frivilliga
insatser hålles medlemsavgiften på låg nivå.


Norrköping i Januari 2005
Gösta Johansson, Ålderman

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)